De advocaten van ABC Legal zijn vanzelfsprekend thuis in de typische geschillenbeslechting. ABC Legal wordt hierbij aangevoerd door advocaten met ruime ervaring in het voorbereiden en voeren van procedures op verschillende gebieden. Niet alleen op het gebied van intellectueel- en industrieel eigendomsrecht, ICT, mediarecht, privacyrecht en reclamerecht bent u bij ons aan het juiste adres, maar ook voor arbeidsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke procedures en vraagstukken, alsmede civielrechtelijke of bestuursrechtelijke vraagstukken met een meer algemeen karakter.

 

Vaak geniet een minnelijke regeling de voorkeur boven een gerechtelijke procedure. Als het niet anders kan, of als een cliënt een principiële uitspraak van een gerechtelijke instantie wenselijk of noodzakelijk acht, maken we echter net zo gemakkelijk de gang naar de rechter. De belangen van de cliënt stellen wij natuurlijk altijd blijvend voorop.

Advocatuur Business Consultancy IP Management Content Prescan ABC Legal Hotline Reputation Management Mediasubsidies Format bescherming Workshops Pro Crea Twitter