+31 20 7589836 info@abc-legal.com Jan Luikenstraat 92 P/R, 1071CT Amsterdam
Loading...
Tarieven2019-04-03T20:00:26+00:00

Junior-advocaat

190

Senior-advocaat

220

Partner

300

Voorwaarden

  • Alle tarieven zijn exclusief btw en (griffie-, rolwaarnemers en/of overige ‘out of pocket’-)kosten;
  • Alle tarieven zijn exclusief 6% kantoorkosten, welke separaat worden doorbelast;
  • Eventuele reiskosten worden in rekening gebracht tegen 2e klas openbaarvervoerstarieven dan wel tegen een kilometervergoeding van EUR 0,35 cent per kilometer (zulks naar keuze van ABC Legal);
  • Tarieven voor verrichtingen worden doorbelast in éénheden van 10 minuten;
  • De hierboven genoemde tarieven zijn standaardtarieven. In afwijking op de hierboven genoemde tarieven, kunnen aangepaste tarieven worden overeengekomen, zoals in verband met interim-opdrachten;
  • Afhankelijk van de spoedeisendheid, het specialistische karakter en/of het belang van de zaak, kan een – vooraf kenbaar gemaakte – opslag worden gehanteerd;
  • Op alle werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van ABC Legal van toepassing. De voorwaarden zijn hierbij ingesloten en eveneens te raadplegen op de website van ABC Legal onder: https://www.abc-legal.com/wp-content/uploads/2018/10/voorwaarden_ABC_Legal.pdf